Svenska läkaresällskapet

SFMI

Bli medlem

Var med och påverka framtiden inom vård, omsorg och forskning genom medicinsk informatik.

Bli medlem!

Nyheter

Medicinteknikmingel i Almedalen

Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik, MTF, ger dig en personlig inbjudan till ett smälthett medicinteknikmingel i Almedalen 

Under Almedalsveckan ordnar MTF ett mingel i Visbys hetaste lokal!
Välkomna att träffa intressanta representanter för politik, sjukvård, akademi, forskningsfinansiärer och industri. Samtliga med ett genuint intresse av medicinteknik! 

Huvudsyftet är att du skall få träffa och prata med personer med en annan ingång i det medicintekniska området än din egen. Utvecklingen av området är beroende av korsbefruktning mellan olika discipliner.

Läs mer!

 

Medical Informatics Europe - program för tutorials och key-note-talare klara!

Konferensen Medical Informatics Europe (MIE) 2016 äger i år rum i München 28 augusti till 2 september. Konferensen samarrangeras med konferensen HEC2016 som täcker ett vidare område än medicinsk informatik. Program för "tutorials" och "key-note-talare" är nu klara. Registreringen har också öppnat och man kan registrera sig till rabatterat pris fram till 3 juli. Gå till www.hec2016.eu för mer information.

Som medlem i SFMI har du möjlighet att få rabatt på deltagaravgiften - glöm inte att ange detta när du registrerar dig!

Resestipendier

Vet du att medlemmar i SFMI har möjlighet att ansöka om resestipendium för aktivt deltagande i vetenskapliga konferenser som tillhör ämnesområdet? Till sådana konferenser räknas t ex MEDINFO, MIE, AMIAs vår- och höstkonferens och olika Special Topic Conferences (STC) som arrangeras av EFMI eller IMIA.

Läs mer här!