Svenska läkaresällskapet

SFMI

Bli medlem

Var med och påverka framtiden inom vård, omsorg och forskning genom medicinsk informatik.

Bli medlem!

Nyheter

SFMI får medel för internationell jämförelse av eHälsa

Internationella e-hälsoinsatser ska jämföras.

Regeringen beslutade under torsdagen att bevilja medel till att jämföra internationella e-hälsoinsatser.

Projektet ska genomföras av med Svensk förening för medicinsk informatik (SFMI) för att möjliggöra en bättre uppföljning och styrning av e-hälsoarbetet i Sverige.

SFMI har sökt projektmedel för ett projekt om uppföljning av e-hälsoinsatser. Av ansökan framgår att SFMI bland annat ska genomföra en datainsamling av ett antal utvalda indikatorer som ska användas för att jämföra e-hälsoinsatser inom ramen för Nordiska ministerrådet. Det är denna ansökan regeringen nu bifallit.

- E-hälsa är ett prioriterat område för regeringen, och med bättre jämförelser med våra grannländer kan vi också utveckla vårt eget arbete, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

SMFI tilldelas 250 000 kronor för projektet som ska redovisas senast den 31 mars 2017.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting presenterade i början av 2016 en gemensam vision för e-hälsoområdet som innebär att Sverige till år 2025 ska bli bäst i världen på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för hälsa och välfärd.

Läs nyheten på Regeringens webbplats!

Medical Informatics Europe - program för tutorials och key-note-talare klara!

Konferensen Medical Informatics Europe (MIE) 2016 äger i år rum i München 28 augusti till 2 september.

Resestipendier

Vet du att medlemmar i SFMI har möjlighet att ansöka om resestipendium för aktivt deltagande i vetenskapliga konferenser som tillhör ämnesområdet?