Svenska läkaresällskapet

Internationella e-hälsoinsatser ska jämföras.

Regeringen beslutade den 25/8 att bevilja medel till att jämföra internationella e-hälsoinsatser.

Projektet ska genomföras av  Svensk Förening för Medicinsk Informatik (SFMI) för att möjliggöra en bättre uppföljning och styrning av e-hälsoarbetet i Sverige.

SFMI har sökt projektmedel för ett projekt om uppföljning av e-hälsoinsatser. Av ansökan framgår att SFMI bland annat ska genomföra en datainsamling av ett antal utvalda indikatorer som ska användas för att jämföra e-hälsoinsatser inom ramen för Nordiska ministerrådet. Det är denna ansökan regeringen nu bifallit.

- E-hälsa är ett prioriterat område för regeringen, och med bättre jämförelser med våra grannländer kan vi också utveckla vårt eget arbete, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

SMFI tilldelas 250 000 kronor för projektet som ska redovisas senast den 31 mars 2017.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting presenterade i början av 2016 en gemensam vision för e-hälsoområdet som innebär att Sverige till år 2025 ska bli bäst i världen på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för hälsa och välfärd.

Läs nyheten på Regeringens webbplats!

Bakgrund

Projektet är en fortsättning på "Nordic eHealth Indicators" där bl a Lars Jerlvall, Sabine Koch, Thomas Pehrsson, Åke Walldius och Vivian Vimarlund representerat Sverige. Mer att läsa om det tidigare arbetet finns i nedanstående artiklar och länkar.

Hyppönen H et al. (2016) Nordic eHealth Benchmarking. Poster and introduction. Nordic eHealth 2016 & The 21st Finnish National Conference on Telemedicine and eHealth 14th to 16th April 2016. Available at: http://www.telemedicine.fi/images/pdf/seminaarit/2016/Nordic_eHealth_2016_Conference_Book.pdf 

Koch S. et al (2016) Collecting evidence about eHealth implementation in the Nordic Countries. Poster. Scandinavian Conference on Health Informatics 2016 6th to 7th April 2016. Available at: http://www.shi2016.org/program.html 

Gilstad H et al (2016) Comparability, availability and use of Medication eHealth Services in the Nordic Countries. International Journal on Advances in Life Sciences, vol 8 no 1 & 2, year 2016, pp 112-121, available at: http://www.iariajournals.org/life_sciences/ 

Nohr C et al (2016) Citizens’ access to their digital health data in eleven11 countries – a comparative study. MIE 2016, Munich (accepted)

Magrabi F et al (2016) Improving evaluation to address the unintended consequences of health information technology: a position paper from the Working Group on Technology Assessment & Quality Development. IMIA yearbook 2016 (accepted)

Zelmer J et al. (2016) International Health IT Benchmarking: Learning from Cross-Country Comparisons. JAMIA DOI: 10.1093/jamia/ocw111

Publications 2015

Heidi Gilstad, Arild Faxvaag, Christian Nøhr, Sidsel Villumsen, Jarmo Reponen, Hege Andreassen, Lars Jervall, Thomas Pehrsson, Maarit Kangas, Guðrún Audur Harðardóttir, Sabine Koch, Hannele Hypponen. Challenges of Comparing Medication eHealth Services in the Nordic Countries Pages: 33 to 38, Copyright: Copyright (c) IARIA, 2015, Publication date: July 19, 2015, Published in: conference, ISSN: 2308-4553, ISBN: 978-1-61208-424-4, Location: Nice, France, Dates: from July 19, 2015 to July 24, 2015. This article is published online

Heidi Gilstad and Arild Faxvaag, Christian Nøhr and Sidsel Vilumsen, Maarit Kangas, Guðrún Harðardóttir, Hege Andreassen, Lars Jervall and Thomas Pehrsson, Sabine Koch, Jarmo Reponen, Hannele Hypponen. Challenges of Comparing Medication eHealth Services in the Nordic Countries. GLOBAL HEALTH 2015. The Fourth International Conference on Global Health Challenges. July 19 - 24, 2015 - Nice, France. Published by IARIA XPS Press

Hannele Hyppönen, Maarit Kangas, Jarmo Reponen, Christian Nøhr, Sidsel Villumsen, Sabine Koch, Gudrun Audur Hardardottir, Heidi Gilstad, Lars Jerlvall, Thomas Pehrsson, Arild Faxvaag, Hege Andreassen, Berit Brattheim, Vivian Vimarlund and Johanna Kaipio. Nordic eHealth Benchmarking - Status 2014. TemaNord 2015:539, Nordic Council of MInisters, Stockholm, Denmark. Available at: www.norden.org/nordpub 

Publications 2014

A. Kushniruk, J. Kaipio, M. Nieminen, H. Hyppönen, T. Lääveri, C. Nohr, A. M. Kanstrup, M. Berg Christiansen, M.-H. Kuo, E. Borycki. Human Factors in the Large: Experiences from Denmark, Finland and Canada in Moving Towards Regional and National Evaluations of Health Information System Usability Contribution of the IMIA Human Factors Working Group A. Yearb Med Inform. 2014 Aug 15;9(1):67-81. doi: 10.15265/IY-2014-0023.

Gilstad H, Faxvaag A, Hyppönen H, Koch S, Nøhr C, Skauli K. Multinational surveys for monitoring eHealth policy implementations--usefulness and pitfalls. Stud Health Technol Inform. 2014;205:231-5.

Publications 2013

· Hannele Hyppönen, Arild Faxvaag, Heidi Gilstad, Gudrun Audur Hardardottir, Lars Jerlvall, Maarit Kangas, Sabine Koch, Christian Nøhr, Thomas Pehrsson, Jarmo Reponen, Åke Walldius and Vivian Vimarlund. Nordic eHealth Indicators: Organisation of research, first results and the plan for the future. TemaNord 2013:522, Nordic Council of Ministers 2013, ISBN 978-92-893-2526-4. http://dx.doi.org/10.6027/TN2013-522 

· Keynote lecture in AMIA-organised webinar: Nordic Indicators/Meaningful Use: A Comparative Look at What We Are Collecting and Measuring in EHRs and Why. Date: Tuesday, November 5. , Time: 8-9:30 a.m. U.S. Eastern Standard Time.

· Hyppönen H, Faxvaag A, Gilstad H, Hardardottir GA, Jerlvall L, Kangas M, Koch S, Nøhr C, Pehrsson T, Reponen J, Walldius Å, Vimarlund V. Nordic eHealth indicators: organisation of research, first results and plan for the future. Stud Health Technol Inform. 2013;192:273-7

Stud Health Technol Inform. 2013;192:273-7.

http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:700970/FULLTEXT01.pdf  

Nyheter

Proceedings från MedInfo 2017 online

Proceedings från Medinfo 2017 finns nu tillgängliga online: https://www.iospress.nl/book/medinfo-2017-precision-healthcare-through-informatics/ 

MedInfo 2017: Precision Healthcare through Informatics är tillgänglig som en open access eBook. Artiklarna som publicerats är också indexerade i PubMed. 

Reseberättelse från STC2017

Läs Isabella Scandurras reseberättelse från EFMIs Special Topic Conference 2017, Tel Aviv, Israel här
Isabella Scandurra, Forskarassistent vid Handelshögskolan vid Örebro universitet har mottagit SFMIs resestipendium.

Artikeln som presenterades hittar ni här. SFMI kommer också att ordna ett webbinar där författarna presenterar artikeln, vi återkommer med mer information om detta längre fram! 

Anmäl dig till MIE2018 nu!

Över 500 bidrag har skickats in till MIE2018 och genomgår just nu vetenskaplig granskning. Vi vågar lova att det kommer att bli ett fantastiskt program! Som medlem i SFMI kan du anmäla dig till MIE2018 till ett rabatterat pris. Som registrerad på MIE2018 har du dessutom tillgång till hela Vitalis program. Så tveka inte - anmäl dig idag!

https://mie2018.org/

Socialstyrelsen söker läkare för arbete med Ordinationsorsak

Socialstyrelsen söker nu läkare, helst med specialistkompetens, som kan hålla informationen för kodsystemet Nationell källa för ordinationsorsak uppdaterad och kvalitetssäkrad på löpande basis. Arbetet innebär också att ge användarstöd till hälso- och sjukvårdsverksamheter som vill implementera kodsystemet samt bidra i den strategiska utvecklingen av kodsystemet.

Sabine Koch ny ordförande i IMIA

SFMI gratulerar professor Sabine Koch, tidigare ordförande i SFMI, till att nu ha blivit vald till nästa ordförande i IMIA, International Medical Informatics Association. IMIA har en viktig roll internationellt i tillämpning av ny teknik och informatik inom hälso- och sjukvården och i klinisk forskning. Vi är övertygade om att Sabine Koch kommer att göra ett strålande jobb som nästa IMIA ordförande.