Svenska läkaresällskapet

Dipak Kalra, klinisk professor vid University College London och föreståndare för EuroRec, inleder Termkonferensen med att hålla 2015 års Hans Åhlfeldt-föreläsning. Han har lett fler europeiska projekt som rör innehållet i den patientjournalen. Under föreläsningen kommer han att ta upp hur man kan få upp intresset för interoperabilitetsfrågor och öka delaktigheten av hälso- och sjukvårdspersonal i arbete med att uppnå semantisk interoperabilitet.

Program:

  9.00-10.00 Registrering, Kaffe
10.00-10:10 Välkommen, introduktion till dagen
10.10-11.10 Dipak Kalra från Eurorec och University College of London håller årets Hans Åhlfeldt-föreläsning, om standardiseringsansatser, brittiska National Health Services (NHS), praktik m.m.
11.10-12.00 Gruppdiskussioner, varje grupp tar fram 2-3 viktigaste frågorna rörande strukturerad vårddokumentation
12.00-13.00 Lunch
13.00-13.15 Presentation av frågor
13.15-16.15 Korta föredrag, paus för kaffe ca kl. 15-15.30
16.15-17.00 Diskussionspanel (om dagens ämnen och frågorna från gruppdiskussioner). Under diskussionen listas uppslag till aktiviteter för att ta tankarna vidare.
Deltagare:
  • Catrin Björvell, ordf. Sektionen för omvårdnadsinformatik (SOI)
  • Daniel karlsson, ordf. Svensk Förening för Medicinsk Informatik (SFMI)
  • Filippa Nyberg, VD, Svenska Läkarsällskapet
  • Silje Ljosland Bakke, Norge