Svenska läkaresällskapet

SFMI har i år som vanligt en serie fria föredrag på Medicinska Riksstämman i Älvsjö. 

Fredagen den 2 december

SAL B2/3

 08.30-10.00 Fria Föredrag

 

Moderator: Sabine Koch

1. Modeller för intelligent informationsåtkomst ur patientjournaler för automatisk

textsammanfattning - preliminära resultat och framtida vision.

Maria Kvist, Sumithra Velupillai, Maria Skeppstedt, Hercules Dalianis.

2. Natural language processing of clinical data with a focus on diffuse symptoms. 

Dimitrios Kokkinakis.

3. Limitations in Physicians’ Knowledge when Assessing Dementia Diseases – an Evaluation Study of a Decision-Support System.

Helena Lindgren.

4. Metadata - an international standard for clinical knowledge resources.
Gunnar O Klein.

Den 1 december hade vi ett välbesökt symposium med titeln:

Patientintegriteten i de nya IT lösningarna för vården