Svenska läkaresällskapet

Vi har glädjen att meddela att Claudia Ehrentraut återinträder i styrelsen efter en tids uppehåll. Vi önskar Claudia välkommen tillbaka!