Svenska läkaresällskapet

Riksföreningen anordnar den 13:e årliga konferensen i omvårdnadsinformatik den 19 april kl. 09.30 - 15.40 i Stockholm, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, inom temat ”Bäst på ehälsa! Sjuksköterskans dokumentation har betydelse”.

Ämnen under dagen är:

  • Vad är ”Vision eHälsa 2025”
  • Journalen 2.0 utifrån patientens behov
  • Hur för man in en klassifikation för omvårdnad i klinisk vardag? Vad blir effekterna?
  • Verksamhetsutveckling och dokumentation i Region Örebro
  • Hur arbetar man med dokumentationen inför ett journalsystemsbyte? Exempel från Region Skåne
  • Paneldiskussion
  • Utdelning av stipendium och avslutning.

   Direkt efter avslutad konferens hålls årsmöte för medlemmar i Sektionen för Omvårdnadsinformatik (SOI).

   Anmälan till konferensen görs via föreningens hemsida: www.swenurse.se/omvardnadsinformatik. Sista anmälningsdag är 15 april.