Svenska läkaresällskapet

Nu är det dags för ett av SFMIs forummöten igen, den här gången på temat standardiserade och strukturerade svar inom patologin

18 september 2018, kl 9.30-16.30 i Stockholm, kaffe från kl 9.

Lokal: USINE konferensanläggning Södermalmsallen 36-38, 118 28 Stockholm. https://goo.gl/maps/YxyjQPgTm3T2

SFMI bjuder tillsammans med Snomed-KVAST-gruppen inom Svenska förening för patologi, SweLife och Socialstyrelsen in till ett forummöte om arbetet med att standardisera och strukturera svaren från patologi-laboratorier i Sverige och omvärlden. Särskilt inbjudna är Scott Campbell, PhD, forskare och informatiker från University of Nebraska Medical Center och Dr Laszlo Igali, patolog från NHS i Storbritannien. Scott Campbell kommer att prata om erfarenheterna från att strukturera patologisvaren i Nebraska och de möjligheter till forskning och uppföljning som det medfört. Laszlo Igali kommer att prata om hur arbetet med standardisering av patologisvar bedrivs inom NHS. Vidare kommer olika svenska arbeten inom området att presenteras.

Mötet hålls på engelska.

Program

09.00 Coffee

9.30 Welcome (Rikard Lövström)

    Scope of the Day (Daniel Karlsson)
    SNOMED CT & Pathology (PhD Scott Campbell, US)
    SWEPER Subproject Semantics (Ulf Lönqvist)
    SWEPER Lexicon (Anna Rossander and Truls Gårdmark)

11.45 Lunch

13.00 SNOMED CT & Pathology (Dr. Laszlo Igali, UK)

    Role of Professional Societies (Irina Alafuzoff and Carlos Fernández Moro)
    Role of the National Board of Health (Daniel Karlsson and Keng-Ling Wallin)
    Summary and how to proceed

16.30 End of day

Gratis för SFMIs medlemmar, 200 kr för icke-medlemmar. Länk till anmälan https://dinkurs.se/Forum2018