Svenska läkaresällskapet

SFMI i samarbete med Västra Götalandsregionens eHälsoenhet, Vårdens digitalisering, Koncernkontoret Hälso- och Sjukvård organiserar den 22:a upplagan av konferensen Dagar om Lagar (DoL) inom Vård och Omsorg.

8-9 november 2018 på Västra Götalandsregionens nya utbildningscampus, om/nybyggda VGR Campus, Nya Varvet, Göteborg.

Anmäl dig här: https://dinkurs.se/DoL2018

Om Dagar om Lagar 2018
Ända sedan EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG som ledde till att vi fick PUL och fram till dags datum har denna konferens speglat det som skett/sker inom område informationssäkerhet och informationsskydd. Under dessa år har ett antal nya lagar tillkommit, förslag tagits fram till ett moderniserat regelverk, t ex en hälso- och sjukvårdsdatalag.

Konferensen behandlar juridik, IT samt arkiv- och forskningsfrågor inom vården och har arrangerats årligen. Fram till 2012 samarbetade Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionarkivet om anordnandet, 2013 höll Regionarkivet och Regionkansliet i arrangemanget. Sedan 2014 är Svensk Förening för Medicinsk Informatik SFMI, arrangör i samarbete med eHälsoenheten vid Västra Götalandsregionen (VGR), Vårdens Digitalisering och Koncernkontoret Hälso- och Sjukvård. De bästa av föreläsare inom respektive områden anlitas. Antalet deltagare har varierat mellan 100-160 personer.

I år kommer vi bland annat att diskutera följande: 

  • PUL ersätts nu av GDPR och vi måste gemensamt förstå hur vi skall hantera detta för att kunna möta kraven från medborgarna och behålla deras förtroende. 
  • Äntligen är läkemedelslistan på gång – blir det problematiskt? 
  • Stora system upphandlas – men forskningen ifrågasätter om Sjukvårdens informationssystem är tillräckliga? 
  • Swelife/ Sweper projektet kommer att presentera sin vägledning avseende juridiska problem upptäckta i de senaste rapporterna kring juridiken och hälso – och sjukvården.

Här hittar du mer information om programmet för de två dagarna och inbjudna talare

Vi har inom vården kommit olika långt i våra analyser och förberedelser inför ikraftträdandet av GDPR. I vissa delar upplevs förändringarna som dramatiska – exempelvis risken för skadestånd och viten – i andra delar upplevs i sak ingen större förändring – men ett ökat krav på att vårdens tekniska system ska uppfylla lagens krav på tillgänglighet, spårbarhet, säkerhet och sekretess är tydlig. Välkomna till en spännande konferens.

Du anmäler dig på följande länk:  https://dinkurs.se/DoL2018