Svenska läkaresällskapet

Medicinsk informatik (MI) är en term som används i lite olika betydelser. För SFMI är medicinsk informatik ett vetenskapsområde som sysslar med frågor om hur man med hjälp av informationsteknik kan stöda, styra och utveckla vård och omsorg, folkhälsoarbete samt forskning och utbildning inom medicinens olika discipliner inklusive basal biovetenskap. Vi vill ha en bred definition som inkluderar inflytanden från flera olika vetenskapsområden och där vi betonar vikten av tvärvetenskaplig belysning från naturvetenskap, teknik, ekonomi och andra samhällsvetenskaper och också etik och juridik i tillämpliga delar. Medicinsk informatik som term myntades av europeiska forskare på 1960-talet och har fått det största genomslaget också för internationell forskning inom området. Det finns flera varianter på termen som vi anser antingen vara synonyma som Hälsoinformatik och Biomedicinsk informatik eller delmängder av den breda paraplytermen medicinsk informatik som t.ex. omvårdnadsinformatik, bioinformatik, telemedicin eller klinisk informatik. Sedan ca 2005 används termen e-hälsa (eHealth) mycket som beteckning på den samling tjänster som utvecklas (ofta i nationella strategier) för att brett stödja modern vård med hjälp av IT. Ett sätt att skilja dessa begrepp är att använda medicinsk informatik som beteckning på kunskapsområdet medan de med IT implementerade tjänsterna kan kallas e-hälsa.

Ett sätt att dela in medicinsk informatik i områden för SFMI:

 • Beslutsstödssystem och kunskapsrepresentation
 • Begreppsmodellering, ontologier och terminologi samt system för dessa
 • Bildanalys
 • Datorstöd för klinisk uppföljning och forskning
 • Informationsinfrastrukturer för effektiv kommunikation i samhället för vård och forskning
 • Processtöd för styrning och utveckling av klinisk verksamhet inklusive kvalitetssystem
 • Simulerings- och visualiseringstekniker
 • Strukturer för klinisk information och kommunikation med en nära relation till den formella standardiseringen i t.ex. CEN och ISO.
 • Säkerhetsmetodik, juridik och etik
 • Telemedicin inklusive Teleradiologi och Telepatologi
 • Utbildning i medicinsk informatik
 • Utvärderingsmetodik inklusive användbarhetsfrågor och ekonomisk analys av kostnad/nytta.

SFMIs arbete har relationer till men inkluderar inte grundläggande datorteknik, elektronik, medicinteknisk utrustning för in vitro diagnostik eller mätningar och direkt interaktion med människokroppen. I Sverige hanteras också det som kallas bioinformatik med speciella metoder för att analysera data om gener och proteiner samt metabola interaktioner mellan olika molekyler oftast av särskilda grupper och institutioner som hittills inte varit med i SFMI men inom det internationella ämnet inkluderas sådana arbeten ibland i termen biomedicinsk informatik.

 

Nyheter

Vill du föreläsa på Vitalis?

Vitalis har förlängt sista datumet för föreläsningsförslag till Vitalis 2018, Nordens ledande eHälsomöte. Senast 24 november behöver de ha ditt förslag! Läs mer och skicka in ditt förslag här!

Vitalis 2018 kommer fokusera extra på några teman och ser gärna fler bidrag inom dessa:

* Implementering
* Kommunal eHälsa och socialtjänst
* Psykisk ohälsa

Socialstyrelsen söker läkare för arbete med Ordinationsorsak

Socialstyrelsen söker nu läkare, helst med specialistkompetens, som kan hålla informationen för kodsystemet Nationell källa för ordinationsorsak uppdaterad och kvalitetssäkrad på löpande basis. Arbetet innebär också att ge användarstöd till hälso- och sjukvårdsverksamheter som vill implementera kodsystemet samt bidra i den strategiska utvecklingen av kodsystemet.

Sabine Koch ny ordförande i IMIA

SFMI gratulerar professor Sabine Koch, tidigare ordförande i SFMI, till att nu ha blivit vald till nästa ordförande i IMIA, International Medical Informatics Association. IMIA har en viktig roll internationellt i tillämpning av ny teknik och informatik inom hälso- och sjukvården och i klinisk forskning. Vi är övertygade om att Sabine Koch kommer att göra ett strålande jobb som nästa IMIA ordförande.

Jobba med bioinformatik i Schweiz?

SFMI har fått tips om två heltidstjänster inom bioinformatik i Schweiz. Det är SIB, Swiss Institute of Bioinformatics som söker två heltider med placering i Basel, med tillträde så snart som möjligt. Läs mer i bifogade pdf-filer!

Health Research Data Coordinator

Bioinformatics Workflow Developer

SFMI har begränsade möjligheter att förmedla den här typen av information, men om det är av stort intresse för våra medlemmar och besökare på vår webbsajt kan vi eventuellt göra detta mera systematiskt! Ge gärna återkoppling till oss via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.!

Resestipendium 2017

Läs Rebecka Janols Reseberättelse från Informatics for Health 2017, Manchester, England här
Rebecka Janols, PhD vid Institutionen för Samhällsmedicin och rehabilitering Umeå Universitet har mottagit SFMIs resestipendium.