Svenska läkaresällskapet

Välkommen till 2011 års termkonferens för vård och omsorg 3-4 oktober!

Programmet finns nu att hämta.

Temat i år är "Goda ord för god vård och omsorg". Vi fokuserar på hur arbetet med terminologi och informationsstrukturer kan höja kvaliteten i vård och omsorg:

¤ de nationella resurserna från Socialstyrelsen m.fl. och hur dessa kan tillämpas
¤ goda erfarenheter av strukturerad information från både landsting och kommuner
¤ informationens betydelse för ledning, styrning och uppföljning
¤ samverkan, kommunperspektivet
¤ individens berättelse – om att all information varken kan eller bör struktureras

Det blir också gruppdiskussioner om terminologi, informatik och kvalitet. Konferensen avslutas med lunch dag 2.

Hela konferensen, inklusive alla måltider, äger rum i Läkaresällskapets vackra lokaler på Klara östra kyrkogata i Stockholm.

Anmäl dig idag! OBS! sista anmälningsdag 26 september

Vi som arrangerar konferensen i år är: SFMI, Socialstyrelsen, Terminologicentrum TNC, Linnéuniversitetet, Stockholms läns landsting, CeHis, Landstinget i Kalmar län, HIC (KI), Örebro läns landsting och Svenska Läkaresällskapets kommitté för medicinsk språkvård.